Bakıp ruhsârına âh eylemiştim

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar