Bakıp o şûh ile nâz ü niyâze meşk ederiz

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar