Yanacak şûle arar her gece pervâne gönül

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar