Yaktın od-ı hicrâna dil-i zârımı ey yâr

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar