Yaktı cânı bezm-i aşkın âteşin peymânesi

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar