Yâdımda o sevdâlı yeşil dîdelerin var

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar