Bak gecem gündüz oldu anlaşma sözsüz oldu

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar