Vaz geç bu cefâdan yine handân olalım gel

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar