Varalım kûy-i dil-ârâya gönülHû diyerek

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar