Var mıdır tetkîke hâcet dilberim ef'âlimi

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar