Vâh me'yûs-i visâlindir gönül

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar