Vâdî-i gurbette kaldım hüzn-i rûhum çağlasın

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar