Va'dinde ey şûh-i melek hiç durmaz oldun sen de pek

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar