Bâis figan ü nâleme aşk iptilâsıdır

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar