Ümîdim kalmadı ol nev-civandan

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar