Baht-ı nâ-sâzım beni dildârdan dûr eyledi

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar