Tîr-i sitemin ey kâşıyâ câna dokundu

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar