Tîr-i müjgânın gönülde yâresi

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar