Tîr-i çeşmin tâ ciğergâhımda hançerler urur

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar