Ağır ağır giden gurbet kervanı

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar