Tâli'im bir dem bana yâr olmadı

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar