Taht-gâh eyleyeli gülşeni sultân-ı nesîm

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar