Tâb-ı ruhsârın mıdır bilmem ki reng-i gülsitan

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar