Tâ seher zındân-ı zulmet nâlegâhımdır benim

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar