Tâ ki gönül çekersin endûh-i rûzigârı

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar