Tâ gül-i ruhsârına müştâkım ey ebrû-keman

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar