Şûle-hîz ettin yine dikkatle yanmış gönlümü

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar