Şihâb-ı nâz uçarken dîde-i sevdâ-penâhından

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar