Şîvekârım taht-gâhın sînem olsun dâima

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar