Keremkâr-ı (Şehenşâh-ı) cemâlindir cihanı eyleyen pür-nûr

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar