Şeb midir bu yâ sevâd-ı âh-ı pinhânım mıdır

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar