Şâhım hemîşe lûtfun umar bu fütâdecik

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar