Şâd eyledi can ü dilimi şâh-i cihânım (Medhiye)

Notalar

Sarki Bilgileri

  • Sarki Adi: Şâd eyledi can ü dilimi şâh-i cihânım (Medhiye)
  • Bestekar: Hâşim Bey
  • Guftekar: Meçhul
  • Makam: Tarz-ı Nevin
  • Form: Yürük Semai
  • Usul: Yürük Semâî

Gufte

Yorumlar