Süzüldü dîde-i sevdâ-penâhın

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar