Süzgün bakışın bana binbir ümid vâdeyler

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar