Subhu bulsam sîne-i sâfında bir şeb ey perî

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar