Söylen ol âfete dünyâyı harâb eylemesin

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar