Söylemem râz-ı derûnum sırr-ı mübhemdir gönül

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar