Bahâr-ı hüsnünde mehtâbı gördüm dün gece

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar