Söyle ey şûh-i Nihâvendî-edâ meh-rû melek

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar