Söyle ey şûh-i felek-meşreb nedir adın senin

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar