Söyle ey şûh-i cânânım hûrî-yi Cennet misin

Notalar

Sarki Bilgileri

  • Sarki Adi: Söyle ey şûh-i cânânım hûrî-yi Cennet misin
  • Bestekar: Nesim Silviya (Haham)
  • Guftekar: Meçhul
  • Makam: Tebriz
  • Form: Yürük Semai
  • Usul: Yürük Semâî

Gufte

Yorumlar