Bahar erdi yine ezhâr-ı gûnâ-gûn ayân oldu

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar