Sîne-i pür-şevkime meyhâneler reşk eylesin

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar