Seyr-i mehtâb edelim gel bu şeb ey mehlika

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar