Seyr etmek için seyrini ey rûh-i revânım

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar