Marko Çolakoğlu (Ûdî) Besteleri (5 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Hicâz Akşam yaklaştıkça kanar içerim Meçhul Şarkı Curcuna
Uşşak Avâre gönül lûtfunu bir gün görecek mi Besim Bey Şarkı Ağır Sengin Semâî
Rast Evvelce benim hâlime baktıkca acırdın Meçhul Şarkı Curcuna
Hicâz Kaç gün oldu nazlı yardan ayrıldım Meçhul Şarkı Aksak
Hüzzâm Rûhumda aşkın saklanıp kalsa Meçhul Şarkı Aksak