Mandoli Artin Besteleri (2 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Rast Kûyinde figanımla acep gûlgûle yok mu Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî
Arazbâr Nev-bahar oldu bu âlem dem-be-dem Meçhul Şarkı Aksak