Mahmut Celâleddin Paşa Besteleri (22 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Nihâvend Ateş-i aşkınla sûzân oldu dil Meçhul Şarkı Yürük Semâî
Nihâvend Beni sevmiş iken evvel cefâdan çekmez oldun el Meçhul Şarkı Semâî
Hicâz Cefâdan hiç usanmazsın Meçhul Şarkı Curcuna
Rast Çoktan beridir çâre ne mahrûm-i visâlim Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Hüzzâm Değildi böyle evvel tarz ü tavrın bî-karar oldu Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Isfahân Dil-i bî-çâre senin çün yanıyor Mahmut Celâleddin Paşa Şarkı Devr-i Hindî
Uşşak Döküp kâküllerin ruhsâre karşı Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Sûz-Nâk Eksilmez artar cevrin a zâlim Meçhul Şarkı Aksak
Yegah Eyleme ağyardan hiç ihtirâz Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Bestenigâr Eyler tahammül âzâre gönlüm Mahmut Celâleddin Paşa Şarkı Aksak
Sabâ-Zemzeme Firâkın sînemi dağlar Meçhul Şarkı Aksak
Rast Fitneler gizlemiş mahmûr gözüne Meçhul Şarkı Yürük Semâî
Uşşak Gönlüm üzdün nâz ü istiğna ile ey şîvekâr Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Uşşak Göstermedi bir gün bana bu baht-ı siyâhım Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Hicâz Güzelim ben seni sevdim seveli Meçhul Şarkı Aksak
Dügâh Kalmadı artık tahammül firkate Meçhul Şarkı Curcuna
Uşşak Mir'atı ele al da bak Allah'ı seversen Mahmut Celâleddin Paşa Şarkı Sengin Semâî
Beyâtî Nâr-ı firkat şûlepâş oldukça sînem dağlıyor Mahmut Celâleddin Paşa Şarkı Devr-i Hindî
Kürdîlî Hicazkâr Sen beni bir bûseye ettin fedâ Mahmut Celâleddin Paşa Şarkı Devr-i Hindî
Şevk-Efzâ Senin için ey bî-vefâ çekeyim ben cevr ü cefâ Meçhul Şarkı Aksak
Hüseynî Sevdiğim cemâlin çünki göremem Nedîm Şarkı Aksak
Karcığar Vâh me'yûs-i visâlindir gönül Mahmut Celâleddin Paşa Şarkı Semâî