Leylâ Saz Besteleri (30 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Hüseynî A kız uyanık mısın Leylâ Saz Türkü Sofyan
Sûz-i Dil Asümân ağlar hem inler girye-bâr oldukça ben Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Şedd-i Arabân Ben sana hasreylemiştim ömrümü âmâlimi Leylâ Saz Şarkı Curcuna
Rast Benzer mi mâha vech-i münîrin Recâizâde Mahmut Ekrem Şarkı Düyek
Hicâz Bilirim kalbini cânâ bilerek aldanırım Meçhul Şarkı Aksak
Mâhûr Bir gece şu bahçeden bir ses getirmişti sabâ Meçhul Şarkı Curcuna
Sûz-i Dil Bu gönül sevmeyecek gayri dedim de kandım Avram Naum Şarkı Ağır Aksak
Sûz-Nâk Cânânımı tasdî edemem her elemimle Leylâ Saz Şarkı Aksak
Kürdîlî Hicazkâr Çeşmânını göster de gözüm yaşını dindir Meçhul Şarkı Aksak
Şehnâz Dayayıp dest-i hünermendine sevdâlı serin Leylâ Saz Şarkı Aksak
Sultânî-Yegâh Dilberim terk-i sebâta her zaman âmâdedir Leylâ Saz Şarkı Ağır Aksak
Sûz-i Dil Durmadan aylar geçer yıllar geçer gelmez sesin Fâzıl Ahmet Aykaç Şarkı Ağır Aksak
Hüzzâm Duymasın kimse yine kalbi olan feryâdımı Leylâ Saz Şarkı Ağır Aksak
Nihâvend Düşman çok hile kurdu Meçhul Marş Nim Sofyan
Hicâz Esîrindir benim gönlüm Müftüoğlu Ahmed Hikmet Şarkı Curcuna
Mâhûr Etmedin asla terahhum pek çok üzdün cânımı Leylâ Saz Şarkı Ağır Aksak
Hüzzâm Ey sabâh-ı hüsn ü ânın âfitâb-ı enveri Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Müsteâr Gönül ölmedinse uyan Leylâ Saz Şarkı Aksak
Hicâz Haberin yok mu senin ey dil-i zâr Leylâ Saz Şarkı Curcuna
Hüzzâm Harâb-ı intizâr oldum aman gel Meçhul Şarkı Curcuna
Hicâz Hasret-i lûtfunla kalbim durmadan hep çırpınır Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Sûz-i Dil İhtiyarlık bahsi hiçtir ölse uslanmaz gönül Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Sûz-i Dil Mâni oluyor hâlimi takrire hicâbım Nigâr Osman Hanım Şarkı Curcuna
Nihâvend Nâr-ı aşkın sîne-i mecrûhumu sûzan eder Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Kürdîlî Hicazkâr Nazarın fikrime nûr-efşândır Meçhul Şarkı Aksak
Hicâzkâr Nerdesin nerde aceb gamla bıraktın da beni Meçhul Şarkı Aksak
Bestenigâr Neşvem emelim sen iken ey necm-i ziyâdar Leylâ Saz Şarkı Curcuna
Hicâzkâr Oh sensiz ne kadar şâd ü şenim Süleyman Nazif Şarkı Aksak
Sûz-i Dil Sevdim seni sevmek ne demek anlamadın sen Yaşar Şâdi Bey Şarkı Aksak
Hicâz Zevk-i sevdâ duymadın âşık-perestâr olmadın Nâzım Bey (Nâbizâde) Şarkı Ağır Aksak